Szukaj

Zwroty i reklamacje

Poniżej znajdują się wzory formularzy reklamacji oraz odstąpienia od umowy. W przypadku chęci reklamacji produktu lub odstąpienia od umowy, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@n1garden.pl . Po konsultacji mailowej prześlemy odpowiedni formularz w formacie PDF.  

ZGŁOSZENIE REKLAMACJIImię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: ...................................................................................................................................................

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): ...................................................................................................................................................

Nazwa produktu: ...................................................................................................................................................

Data zakupu : ...................................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Szczegółowy opis wady produktu:

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Proszę o następujące rozpatrzenie reklamacji:

Przesłanie produktu pozbawionego wad/ zwrot pieniędzy na rachunek bankowy*/

inne: ........................................................................................................................

(*niepotrzebne skreślić)

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _miejscowość i data podpis klienta

.............................................. ......................................


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: ................................................................................................................................................................................

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): ................................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, iż:

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą: N1 GARDEN PAWEŁ NOWAKOWSKI, ul. Bitwy Białostockiej 9 mag.06, 15-102 Białystok, NIP 9662018848, Regon 200707928

i zwracam wymienione poniżej towary.

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.

Data otrzymania towaru: .........................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ....................................................................................

Zwracane towary:

Nazwa: ............................................................................................

Ilość: ............................................................................................

Cena brutto: ............................................................................................

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar: _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Właściciel rachunku: ............................................................................................miejscowość i data podpis klienta

.............................................. ......................................Polityka zwrotów i reklamacji

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres kontakt@n1garden.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj